Tunnetko Kauko Lämmön -kampanjan tietosuojaseloste ja rekisteriseloste

”Tunnetko Kauko Lämmön” -kampanja on kaukolämmön imagomarkkinointikampanja, jonka Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry toteuttaa yhdessä kampanjaan osallistuvien jäsenyritystensä ja Markkinointitoimisto Bermuda Oy:n kanssa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa kaukolämmön positiivista imagoa kertomalla kaukoenergiasta, sen yhteiskunnallisesta merkityksestä, roolista hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, uudistumisesta ja palvelumuodoista Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. 

1. Rekisterin pitäjä: 

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry 

Pihatörmä 1 A, 3. krs, 02240 Espoo 

Puh. +358 50 374 7449 

info@findhc.fi 

www.findhc.fi  

Y-tunnus: 2802908-3 

2. Rekisterin yhteyshenkilö: 

Katja Kurki-Suonio, toiminnanjohtaja, Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry 

Puh. +358 50 374 7449 

katja.kurki-suonio@findhc.fi 

3. Kerätyt henkilötiedot ja käyttötarkoitus

Testivastauksien kerääminen

Kampanjasivuilla on mahdollista tehdä testi kaukolämpöön liittyen. Tunnetko Kauko Lämmön -kampanjan testivastaukset tallentuvat WordPressjulkaisujärjestelmään ilman tunnistetietoja. Rekisteröity voi myös halutessaan osallistua testin yhteydessä arvontaan, jota varten käsittelemme sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen arpajaisvoiton toimittamiseksi. Testin voi tehdä myös ilman yhteystietojen jättämistä. Rekisteröityneen jättämät henkilötiedot tallentuvat WordPressjulkaisujärjestelmän lisäksi info@findhc.fi sähköpostiin arvontapalkintojen toimittamista varten.

4. Arvonnan ehdot ja säännöt 

Arvonnan järjestäjänä toimii Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry. Henkilötietoja kerätään vain arvontaosallistumisen vuoksi. Testin voi tehdä jättämättä yhteystietojaan.

Arvontaa varten yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kuukausittain maalis-syyskuun 2021 välisenä aikana kolme kappaletta Jokipiin Pellava Oy:n Jaksaa-hikipyyhkeitä (45 cm x 45 cm). Testivastaukset tai niissä menestyminen eivät vaikuta arvontaan.

Arvonnoissa voittaneille postitetaan palkinnot arvontajaksoa seuraavan kuun alussa yhteystietolomakkeella ilmoitettuun postiosoitteeseen.

Henkilötietoja tai arvontaa varten jätettyjä yhteystietoja ei jaeta kolmansille osapuolille eikä käytetä muuhun, kuin palkintojen toimittamiseen voittajille.

5. Tietojen säilytysaika

Arvontaa varten jätettyjä osoitetietoja säilytetään vain kampanjan ajan tai korkeintaan vuoden loppuun 31.12.2021 saakka. 

6. Tietojen käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään suostumuksesi perusteella. Suostumus on annettu jättämällä yhteystiedot arvontaan osallistumista varten. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin vapaamuotoisesti. Yhteystietomme löytyvät kohdasta 2.

7. Tietojen suojauksen periaatteet

Tekninen suojaus

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy järjestelmiin on rajattu käyttöoikeuksien kautta vain sellaisille tahoille, joiden on työtehtäviensä vuoksi käsiteltävä tällaisia tietoja. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Tiedot varmuuskopioidaan ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso arvioidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Organisatorinen suojaus

Ainoastaan henkilöt, joilla on työnkuvan puolesta tarve käsitellä henkilötietoja, on pääsy henkilötietoihin. Työntekijöitä koulutetaan säännöllisesti tietosuojasta. Käsittelijöiden kanssa on solmittu käsittelysopimukset. 

8. Sivuston evästeiden käyttö 

Käytämme evästeitä parantamaan kampanjasivustomme käyttäjäkokemusta. Eväste on verkkosivujen käytön sujuvuuteen ja statistiikkaan liittyvä tiedosto, jonka sivusto tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeillä mahdollistetaan verkkosivujen toiminta ja kerätään sivuston käyttäjistä tilastotietoa, jota käytetään ensisijaisesti sivuston käytön analysointiin ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Kaikki kerätty evästetieto on anonyymiä eikä sitä voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin. 

Välttämättömät evästeet 

Välttämättömät evästeet tekevät sivustosta käyttökelpoisen ja käyttäjäystävällisen vaikuttamalla sivuston perustoimintoihin (esim. sivulla siirtymisen tai sivuston lomakkeiden käytön). Välttämättömiksi luokitellut evästeet tallennetaan selaimeesi, koska ne ovat tarpeellisia verkkosivuston toimintaa varten. Saapuessasi sivustolle hyväksyt näiden evästeiden käytön. 

Ei-välttämättömät evästeet 

Evästeet, jotka eivät ole välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle ja joita käytetään tietojen keräämiseen analytiikan, mainosten tai muun upotetun sisällön kautta, kutsutaan ei-välttämättömiksi evästeiksi. Käyttäjän suostumus vaaditaan näitä evästeitä varten.

Ei välttämättömien evästeiden avulla pyrimme analysoimaan ja ymmärtämään sivustomme käyttäjiä paremmin yhdessä imagomarkkinointikampanjan kumppaniemme kanssa. Anonyymien evästetietojen avulla pystymme kohdentamaan kiinnostavaa sisältöä, kaukolämmön imagomarkkinointikampanjaan liittyvää materiaalia, paremmin siitä kiinnostuneille. Ei-välttämättömiä evästeitä käytämme ainoastaan suostumuksellasi.

Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka auttavat meitä analysoimaan ja ymmärtämään, miten käytät sivustoamme. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi. Sinulla on mahdollisuus tarkistaa ja halutessasi estää kolmannen osapuolen evästeet selainasetuksistasi. 

Käyttäjädatan jakaminen kolmansille osapuolille

Anonyymiä käyttäjädataa, josta yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa, analysoidaan ja käytetään Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n ja Markkinointitoimisto Bermuda Oy:n toimesta kaukolämmön imagomarkkinointikampanjan online-mainonnassa ja sen kohdentamisessa. Anonyymiä käyttäjädataa voidaan raportoida tilastomuotoisesti myös kampanjaan osallistuville Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n jäsenyrityksille sekä heidän mahdollisille yhteistyökumppaneilleen.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Mikäli henkilötietojen käsittelystä tai tästä selosteesta taikka kampanjasta herää kysymyksiä tai haluat rekisteröitynä käyttää oikeuksiasi, voit olla vapaamuotoisesti yhteydessä tämän tietosuojaselosteen 1 tai 2 kohdassa annettuun tahoon esimerkiksi lähettämällä meille sähköpostia.